xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Risikoadfærd blandt unge

Risikoadfærdsmønstre og sammenhæng med anden sundhedsadfærd, fysisk helbred, mental sundhed og sociale relationer.

VIDEN OG INSPIRATION 29 MAR 2022

Rapporten giver et nuanceret indblik i risikoadfærdsmønstre blandt 15-25-årige på ungdomsuddannelser i Danmark. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i de unges brug af rusmidler (alkohol, cigaretter, røgfri tobak, vandpibe og e-cigaretter, hash, lattergas og andre former for euforiserende stoffer) og herved identificere grupper af unge med forskellige typer af forbrug. Derefter karakteriseres disse grupper i forhold til forskellige helbreds- og trivselsindikatorer.

Rapporten er tænkt som et opslagsværk og henvender sig til kommunale forebyggelsesmedarbejdere og beslutningstagere, der kan bruges i planlægningen og prioriteringen af sundhedsindsatser.
Forebyggelsesindsatser er ofte rettet mod unge med én type af risikoadfærd, for eksempel rygning eller et problematisk alkoholforbrug. Ungdomslivet er imidlertid en periode karakteriseret ved høj risikovillighed, og mange eksperimenterer i denne periode af deres liv med forskellige typer af rusmidler. Tiden som elev på en ungdomsuddannelse er præget af identitetssøgning og stor social aktivitet. Typisk ses der en ophobning af risikoadfærd – altså det er ofte de samme unge der har et problematisk alkoholforbrug, der samtidig ryger cigaretter og eksperimenterer med forskellige former for illegale stoffer.

Det er målet, at rapportens resultater kan bruges i planlægningen og prioriteringen af rådgivning og indsatser inden for forebyggelses og sundhedsfremme.

Afsnit
  1. Baggrund
  2. Datagrundlag og metode
  3. Karakteristik af unge med forskellig risikoadfærd
  4. Risikoadfærd og anden sundhedsadfærd
  5. Risikoadfærd og fysisk helbred
  6. Risikoadfærd og mental sundhed
  7. Risikoadfærd og sociale relationer
  8. Diskussion
  9. Referencer

 

Risikoadfærd blandt unge