xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for prostatakræft

Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt forløb af undersøgelser, behandling og opfølgning. Formålet med kræftpakkeforløbet er at øge og sikre kvaliteten af patientforløbet, herunder at patienterne får hurtig vished om diagnosen og undgår unødvendig ventetid.

PJECER OG BREVE 18 MAJ 2022

Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt standardforløb for udredning, indledende behandling og opfølgning af patienter med kræft eller begrundet mistanke om kræft med angivelse af ansvarsplacering og forløbstider.

Materialer

Til dette kræftpakkeforløb er der tre materialer:

  • Pakkeforløb: dokument til fagpersoner der beskriver alle elementer i forløbet: indgang, udredning, behandling og opfølgning
  • Indgang til pakkeforløb: dokument til almen praksis der beskriver, hvordan der kan henvises til pakkeforløbet
  • Pjece: materiale til patienter og pårørende om hvilke undersøgelser og forløb, der indgår i pakkeforløbet

 

Pakkeforløb

Pakkeforløb

Dokument til fagpersoner der beskriver alle elementer i forløbet: indgang, udredning, behandling og opfølgning

Afsnit

  1. Oversigt over pakkeforløb
  2. Introduktion
  3. Forløbsbeskrivelse
  4. Rehabilitering, palliation og senfølger
  5. Forløbstider

 

 

Indgang til pakkeforløb

Indgang til pakkeforløb

Materialet, der er lavet til almen praksis, beskriver, hvordan og hvornår der kan henvises til kræftpakkeforløbet.

 

Pjece

Pjece

Pjecen er til patienter og deres pårørende, og den skal give et overblik over, hvilke undersøgelser og forløb der igangsættes i kræftpakkeforløbet.

Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt forløb af undersøgelser, behandling og opfølgning.

Ved henvisning til et kræftpakkeforløb vil du blive tilbudt en række udvalgte undersøgelser, som hurtigt skal afklare, om du har kræft eller ej. Hvis undersøgelserne viser, at du har kræft, fortsætter du i pakkeforløbet og vil få tilbudt en behandling. Hvis undersøgelserne viser, at du ikke har kræft, afsluttes pakkeforløbet.

   


Se desuden

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

I dette dokument beskrives indhold, begreber, ansvarsfordeling og organisering, som er grundlæggende og går på tværs af pakkeforløbene og opfølgningsprogrammerne. Der redegøres ligeledes for principperne bag pakkeforløbenes fagligt begrundede forløbstider samt monitoreringen heraf.

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering