xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af satspuljeprojektet om fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang

Denne rapport formidler evalueringen af satspuljen til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang. I perioden 2018-2021 har tre regioner afprøvet en model for, hvordan regioner og kommuner med en fælles indsats kan mindske brugen af tvangsindlæggelser i psykiatrien.

EVALUERINGER 04 APR 2022

Indhold

  1. Baggrund og formål
  2. Evalueringsdesign
  3. Projekterne
  4. Resultater
  5. Organisering
  6. Kompetencer
  7. Indsats
  8. Tværgående konklusioner
  9. Metode