xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De første 1000 dage

En evaluering af særligt tilrettelagte indsatser de første 1000 dage til familier i udsatte positioner i 21 kommuner.

EVALUERINGER 16 MAJ 2022

Sundhedsstyrelsen har fra 2019-2021 gennemført projektet Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud.

Projektet har til formål at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for børn i udsatte positioner og sårbare familier i de vigtige første leveår.

Midlerne til projektet blev allokeret i finansloven for 2019 som en del af initiativet 1000 dages-program – en bedre start på livet.

Projektet omfatter en udvidelse af sundhedsplejebesøg i hjemmet samt styrkelse af samarbejdet mellem sundhedspleje og dagtilbud under projektnavnet Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud.

Denne rapport sammenfatter resultaterne af en evaluering af projektet udarbejdet af NIRAS for Sundhedsstyrelsen.

De første 1000 dage - evaluering

Se desuden

Midtvejsevaluering (januar 2021)

Materialer til kommuner vedrørende De første 1000 dage

Puljen Sundhedsplejerskebesøg de første 1000 dage - 1. udmøntning (maj 2019)

Puljen Sundhedsplejerskebesøg de første 1000 dage - 2. udmøntning (august 2019)