xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens årsrapport 2021

21 MAR 2022

Indhold

1 Påtegning af det samlede regnskab

2 Beretning

2.1 Præsentation af Sundhedsstyrelsen

2.2 Ledelsesberetning

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

2.4 Målrapportering

2.5 Forventninger til det kommende år

3 Regnskab

3.1 Anvendte regnskabspraksis

3.2 Resultatopgørelse mv.

3.3 Balancen

3.4 Egenkapitalforklaring

3.5 Likviditet og låneramme

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

3.7 Bevillingsregnskabet

4 Bilag

Sundhedsstyrelsens årsrapport 2021