xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse af sårbare ældres møde med hjemmeplejen og katalog over løftestænger til udvikling af hjemmeplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje har fået udarbejdet to rapporter der fokuseres på ældre borgere uden aktive pårørende, som modtager hjemmepleje, da netop denne gruppe af sårbare borgere kan have sværere ved at navigere i sundhedsvæsenet og det kommunale system.

VIDEN OG INSPIRATION 12 APR 2021

Videnscenter for værdig ældrepleje har fået udarbejdet to rapporter der fokuseres på ældre borgere uden aktive pårørende, som modtager hjemmepleje, da netop denne gruppe af sårbare borgere kan have sværere ved at navigere i sundhedsvæsenet og det kommunale system. Det kan både medvirke til ulighed i adgangen til og brugen af sundhedsydelser og socialydelser, ligesom sårbare ældre kan risikere at bære større konsekvenser af sygdomme og drage mindre nytte af den pleje

Formålet med undersøgelsen har derfor været

1. At indfange og formidle målgruppen af sårbare ældres perspektiver på og oplevelser af at få imødekommet sine behov i mødet med hjemmeplejen

2. At identificere tiltag, der kan forebygge risiko for ulighed i sundhed og understøtte værdig hjemmepleje.

Undersøgelsen er formidlet i to publikationer, som nu kan downloades og læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  • ’Sårbare ældres møde med hjemmeplejen’: Baseret på kvalitative interviews med 87 ældre borgere fra 7 forskellige kommuner, udfolder vi de ældres perspektiver og oplevelser af, hvordan deres behov imødekommes af hjemmeplejen. Vi belyser generelle tendenser samt de ældres gode og mindre gode oplevelser ud fra seks forskellige temaer, og vi analyserer til slut tendenserne i interviewene ud fra et fokus på værdighed og ulighed i sundhed.
  • ’Katalog over løftestænger til udvikling af hjemmeplejen’: Kataloget beskriver løftestænger til udvikling af hjemmeplejen i forhold til at sikre en værdig pleje og mindske risikoen for ulighed i sundhed. Løftestængerne er identificeret på baggrund af en række forskellige kilder, herunder bl.a. interview og fokusgrupper med repræsentanter fra hjemmeplejen, dialog med medlemmer af Videnscentrets referencegrupper, interview med forskere samt analyse af tidligere undersøgelser, evalueringer og forskning på området.

Analysen og rapporterne er udarbejdet for Videnscenter for værdig ældrepleje, Sundhedsstyrelsen af PwC.

Sårbare ældres møde med hjemmeplejen

Løftestænger til udvikling af hjemmeplejen