xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 25 FEB 2021

Sundhedsstyrelsen udgiver en opdateret vidensbaseret national klinisk retningslinje om behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom af mere end en måneds varighed.

Skuldersmerter er det tredje mest almindelige muskel-skelet-problem og en hyppig årsag til henvendelser til almen praksis. Retningslinjen præsenterer fire anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger i det samlede behandlingsforløb inden for følgende områder:

  • Træningsindsatser
  • Behandling med glukokortikoid injektion
  • Pladsskabende operation under skulderhøjen (subakromiel dekompression) ved smerter i mindre end 6 måneder
  • Subakromiel dekompression ved symptomer i mere end 6 måneder og manglende effekt af et superviseret træningsforløb

Med publicering af denne retningslinje udgår en tidligere retningslinje om skuldersmerter fra 2013. Den nye retningslinje ser udelukkende på behandling af skuldersmerter, hvor den tidligere retningslinje også indeholdt nedslagspunkter om diagnostik, behandling og rehabilitering.

Ligeledes udgår Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer fra 2011 vedrørende udvalgte skulderproblemer, impingement-syndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, da disse retningslinjer ikke understøtter den nye kliniske retningslinje.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1a og PICO 1b (pdf)

PICO 1a PICO 1b (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4a og PICO 4b (pdf)

PICO 4a og PICO 4b (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Se desuden

National klinisk retningslinje fra 2013 (historisk dokument)

Visitationsretningslinje fra 2011 (historisk dokument)