xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af tvang i psykiatrien 2020

Denne årsopgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien for 2020

ANALYSER 06 MAJ 2021

Som et vigtigt led i realiseringen af målsætningen om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med regionerne om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020. Der blev i den forbindelse afsat midler til at nå målene om nedbringelse af anvendelsen af tvang.

Midlerne er anvendt til initiativer i regionerne om patientinddragelse, kompetenceudvikling samt udbredelse og implementering af metoder med gode nationale og internationale erfaringer. Hver region indgik endvidere en konkret og forpligtende regional partnerskabsaftale om at nedbringe anvendelsen af tvang

Sundhedsstyrelsen har igennem partnerskabsperioden fulgt udviklingen og opfølgningen på anvendelsen af tvang tæt med en forventning om, at samtlige regioner vil leve op til de forpligtende aftaler om reduktion af anvendelse af tvang i psykiatrien. Partnerskabsaftalen er udløbet med udgangen af 2020, og denne årsrapport er således den sidste inden for denne periode, og afslutter dermed den samlede partnerskabsperiode.

Afsnit

  1. Introduktion
  2. Sundhedsstyrelsens vurdering af resultater
  3. Sammenfatning af resultater
  4. Udviklingen i antal bæltefikseringer over 48 timer
  5. Udviklingen i varighed af bæltefikseringer og i personer udsat for tvangsforanstaltninger

 

Monitorering af tvang i psykiatrien. Opgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020

Bilag 1: Notat til Sundhedsstyrelsens kommentering

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Bilag 4: Baggrundsoplysninger


 

Alle udgivelser om monitorering af tvang i psykiatrien