xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika på gadeplan 2019

Rapporten Narkotika på gadeplan omhandler narkotika i illegal handel på brugerniveau.

26 FEB 2021

Rapporten Narkotika på gadeplan omhandler narkotika i illegal handel på brugerniveau, og rapporten indgår som en integreret del af Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotika på det illegale stofmarked i Danmark. Rapporten er udkommet årligt siden pilotprojektet i 1995.

Narkotika på gadeplan er udarbejdet til Sundhedsstyrelsen af retsmedicinske institutter på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Undersøgelen har til formål:

  1. at identificere forekomsten af de hårde narkotikatyper på det illegale stofmarked
  2. at følge udviklingen i renheden af stoftyperne herunder variationsintervallet for hver enkelt stoftype
  3. at registrere identiteten og hyppigheden af tilsætningsstoffer i illegale stofprøver
  4. at følge udviklingen i forholdet mellem priser og stoffernes kvalitet som indikator for forholdet mellem udbud og efterspørgsel på det illegale stofmarked i Danmark.

 

Indhold

Forord

1. Formål

2. Materiale og metode

3. Resultater og diskussion

3.1 Stoftyper i projektet

3.2 Fordeling

3.3 Tilsætningsstoffer

3.4 Renhed (koncentration w/w)

3.5 Sted for beslaglæggelsen

3.6 Stoftype ifølge retskemi og politi

3.7 Priser

4. Konklusion

5. Referencer

Appendiks