xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Høreapparat til voksne

Pjecen er målrettet voksne, som har mistanke om høretab. Pjecen giver dig et overblik over, hvor du kan få undersøgt din hørelse samt dine muligheder for støtte, hvis det viser sig, at du har behov for høreapparat.

BORGER, PJECER OG BREVE, FILM 03 MAJ 2021

Pjecen giver et overblik over, hvor du kan få undersøgt din hørelse samt dine muligheder for støtte, hvis det viser sig, at du har behov for høreapparat.

Bestil pjecen som trykt eksemplar

Pjecen beskriver:

  • udrednings- og behandlingsforløbet
  • hvilke muligheder der er for støtte ved høretab
  • valg af behandlingssted
  • mulighederne for at få behandling i offentligt eller privat regi.

 

Animationsfilm om høretab

Ud over pjecen har vi lavet en animationsfilm om høretab:

Filmens speak

"Har du mistanke om høretab, og har du ikke allerede et høreapparat, så kontakt en ørelæge eller en høreklinik. Det kræver ingen henvisning, og du kan selv bestille tid.

Viser det sig, at du har nedsat hørelse, kan et høreapparat være en løsning for dig.

Du skal undersøges af en ørelæge, inden du kan få offentlig høreapparatbehandling eller tilskud til privat høreapparatbehandling­1

Du har forskellige muligheder alt efter, om du vælger offentlig eller privat behandling.

Hvis du har spørgsmål om høreapparatbehandling, så kan du kontakte dit behandlingssted eller dit lokale kommunikationscenter.

Kommunikationscenteret kan hjælpe dig på en lang række områder. Det kan eksempelvis være i dine overvejelser om høreapparatbehandling, hjælp til anvendelse og vedligehold af høreapparat, høretekniske hjælpemidler eller tale-høreundervisning.

Din vej til bedre hørelse består af en indledende undersøgelse, ørelægeundersøgelse, høreapparatbehandling og offentlig eller privat behandling. Læs mere i pjecen høreapparat til voksne."


1 Bemærk at sætningen 'Du skal undersøges af en ørelæge, inden du kan få offentlig høreapparatbehandling eller tilskud til privat høreapparatbehandling' træder i stedet for sætningen: 'Du skal undersøges af en ørelæge, inden du kan få tilskud til offentlig eller privat høreapparatbehandling'.