xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Din LGBT-venlige praksis

Pjece målrettet almen praksis med viden om og inspiration til det gode møde mellem almen praksis og LGBT-personer.

PJECER OG BREVE 12 AUG 2021

Sundhedsstyrelsen arbejder med en lang række nye initiativer, der skal fremme sundhed og trivsel blandt LGBT-personer. Alle – uanset kønsidentitet, alder og seksuel orientering – skal trives og føle sig set og inkluderet i samfundet. Det gælder også i mødet med sundhedsvæsenet, og her viser nyere forskning, at LGBT-personer som samlet gruppe oplever betydelige sundheds-og trivselsudfordringer sammenlignet med baggrundsbefolkningen. 

Regeringen har iværksat en tværministeriel »Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer«, der rummer en række konkrete initiativer til fremme af trivsel og inklusion på arbejdsmarkedet, på uddannelsesområdet, i idrætslivet samt i omsorgs- og sundhedssektoren. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen fokus på mødet mellem almen praksis og LGBT-personer.