xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes rygevaner 2020: delrapport 2: Rygestop og rygestopadfærd

ANALYSER 23 APR 2021

Rapporten viser, at 68 % af dem, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, har et ønske om at stoppe med at ryge. Det er en stigning i perioden 2019 til 2020 på 3 procentpoint (65 % i 2019).

Rapporten viser desuden, at der er sket en stigning i andelen, der angiver økonomi som medvirkende faktor til rygestopforsøg på tværs af aldersgrupper. Stigningen
ses særligt blandt borgere, der ryger dagligt.

Indhold

1. Læsevejledning
2. Baggrund
3. Materiale og metode
4. Ønske om rygestop
5. Rygestopforsøg
6. Rygestopforsøg: Medvirkende faktorer og hjælpemidler

Danskernes rygevaner 2020 i 2 rapporter

Resultaterne af undersøgelsen ”Danskernes Rygevaner 2020” opdeles i to temarapporter, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

 

Danmarks Statistik har foretaget undersøgelsen på vegne af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporterne for Sundhedsstyrelsen.

 

Delrapport 1: Nikotinafhængighed 

 

Delrapport 2: Rygestop og rygestopadfærd
 

Metodedokument

 

Metodedokumentation Danskernes Rygevaner 2020 (PDF)