xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for organisering af fødetilbud

Anbefalingerne sætter en faglig ramme for organiseringen af de forskellige typer af fødetilbud i Danmark, og de forskellige steder, hvor kvinden kan føde, bliver beskrevet.

ANBEFALINGER 15 SEP 2021

Anbefalingerne retter fokus på, hvad der skal være tilstede for at sikre fortsat høj kvalitet i tilbuddet, således at det er entydigt og ensartet for både sundhedsprofessionelle og de gravide og deres familier, hvilke faglige krav og kompetencer et givent tilbud omfatter.

Anbefalingerne henvender sig til sundhedsprofessionelle, planlæggere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet, så de kan danne grundlag for den fremtidige faglige og organisatoriske planlægning af fødeområdet, og vi vil henvise til denne rapport i vores fremadrettede rådgivning af regionernes fødeplaner, ligesom vi fortsat løbende vil følge området.

Afsnit

  1. Formål og baggrund
  2. Visitation og valg af fødested
  3. Fødsel på sygehus: fødeafdeling og fødeklinik på sygehus
  4. Fødsel uden for sygehus: hjemmefødsel og fødeklinik uden for sygehus
  5. Anbefalinger til information om fødetilbud
  6. Implementering og opfølgning