xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsøgsordning med frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

Som en del af initiativet ”Forsøgsordning med frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet” har Rambøll gennemført en analyse af kommunernes erfaringer med frit leverandørvalg inden for rehabiliteringsforløb.

VIDEN OG INSPIRATION 07 JAN 2020

Analysen bygger på en landsdækkende kortlægning af kommunernes erfaring med at samarbejde med private leverandører om rehabiliteringsforløb inden for service-lovens § 83 a.

Ud over kortlægningen har Rambøll lavet et inspirationskatalog med fokus på, hvordan kommuner kan informere ældre borgere om frit valg inden for servicelovens § 83 og § 83 a.

Kortlægning: Kortlægning af samarbejde med private leverandører om rehabilitering efter servicelovens § 83 a

Bilagsrapport: Kortlægning af samarbejde med private leverandører om rehabilitering efter servicelovens § 83 a - casebeskrivelser

Inspirationsmateriale: ”Inspirationskatalog om information til borgere om frit leverandørvalg af hjemmepleje