xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demenshåndbog: Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis

Håndbogen har til formål at hjælpe jer med at forebygge, håndtere og lære af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens.

VIDEN OG INSPIRATION 07 JAN 2020

Håndbogen giver en introduktion til, hvordan I kan arbejde systematisk med fokus på adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens med henblik på at fremme borgernes velbefindende. Håndbogen består af tre moduler, som kan anvendes af henholdsvis ledere og medarbejdere. De tre moduler omhandler:

  • Indsatser
  • Implementering
  • Værktøjer

98 sider

Kapitler

Pejlemærker for arbejdet med borgere med demens

  1. Pejlemærker for arbejdet med borgere med adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens
  2. Indsatser
  3. Implementering
  4. Værktøjer

Om demenshåndbøgerne

Håndbogen er en del af Sundhedsstyrelsens Demenshåndbøger, der har til formål at give konkrete og praksisnære inputs til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Demenshåndbøgerne er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig.

Demenshåndbøgerne skal være med til at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.