xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

12 kommuner har arbejdet med midler fra puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Her præsenteres en evaluering af indsatsen. Rapporten giver viden om virkning af rehabilitering til målgruppen af svækkede ældre både målt på borgernes selvoplevede funktionsevne, trivsel og visiterede ydelser.

EVALUERINGER 25 NOV 2020

I satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 blev der afsat midler til at styrke rehabiliteringsforløb målrettet de svageste ældre. Der blev afsat i alt 30 millioner kroner til en ansøgningspulje: Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. 12 kommuner har modtaget midler fra puljen til at afprøve og videreudvikle metoder og tilgange til rehabilitering til målgruppen. Læs mere om puljen : Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Formålet med denne evaluering er at etablere et vidensgrundlag for videre udvikling af rehabiliteringsforløb til målgruppen. Rapporten giver viden om virkning af rehabilitering til målgruppen af svækkede ældre både målt på borgernes selvoplevede funktionsevne, trivsel og visiterede ydelser. Rapporten vil også samle op på erfaringer, der har vist sig virksomme i rehabilitering til målgruppen.

En central læring fra evalueringen af puljen Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre er, at selv de mest svækkede ældre, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig, kan have gavn et rehabiliteringsforløb. De fleste af de hjemmeboende borgere i målgruppen fortsætter med at modtage hjemmepleje efter rehabiliteringsforløbet, men oplever signifikante positive forbedringer i deres trivsel og funktionsevne og kan have et mindre behov for hjemmepleje efterfølgende. Kommunernes erfaringer med rehabilitering målrettet borgere på plejecentre er ligeledes positive, om end resultaterne ikke er signifikante på grund af den begrænsede deltagergruppe.

Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Bilagsrapport

Casebeskrivelser

Se desuden

I forlængelse af evalueringen har Sundhedsstyrelsen desuden udgivet Rehabiliteringsforløb til ældre – Opsamling på evaluering og status på rehabilitering efter § 83 a i Danmark

Rehabiliterings­forløb til ældre – Opsamling på evaluering og status på rehabilitering efter § 83 a i Danmark