xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udlevering af sterilt injektionsudstyr til personer med et IV-stofbrug. Inspirationskatalog

Gratis og let adgang til sterilt injektionsudstyr er sammen med stofmisbrugsbehandling blandt de vigtigste forebyggende indsatser i forhold til at undgå smitte med sygdomme som hiv og hepatitis C blandt personer med IV-stofbrug.

VIDEN OG INSPIRATION 30 SEP 2019

Det skønnes, at der i Danmark er 13.000 personer med et aktivt intravenøst stofbrug (IV-stofbrug), hvoraf halvdelen findes øst for Storebælt. Mellem halvdelen og to tredje-dele er ikke kendt i behandlingssystemet.

Et intravenøst stofbrug har en række sundhedsmæssige konsekvenser. Personer med et sådant stofbrug har en stærkt forhøjet dødelighed på grund af forgiftninger og sygdomme. En af de primære risikofaktorer er overførsel af blodbårne infektioner, som fx hiv og hepatitis B og C ved deling af inficerede nåle, kanyler og andet udstyr til IV-stofbrug (ECDC & EMCDDA 2011).

Formålet med inspirationskataloget er at understøtte de kommuner, der ønsker at kvalificere deres skadesreducerende arbejde i forhold til udlevering af sterilt injektionsudstyr ved at beskrive muligt indhold i en udleveringspraksis. Hensigten er at forebygge hiv, hepatitis og andre smitsomme sygdomme samt at mindske forekomsten af injektionsskader og deraf følgende komplikationer som svære infektioner og amputationer blandt personer med IV-stofbrug.

Inspirationskataloget er målrettet kommunale medarbejdere, der arbejder med og har ansvaret for at tilrettelægge skadesreducerende indsatser, som udlevering af injektionsudstyr, til personer med et IV-stofbrug.

Se også:

National Strategi for Hepatitis C (2023)