xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sunde fødevarer til mennesker med diabetes - Resultater fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.

I forbindelse med den nationale diabeteshandlingsplan, som indgår i aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2017-2020, er der afsat midler til initiativ 4: ’Sunde fødevarer til mennesker med diabetes’, idet den rette kost er en afgørende del af en velreguleret diabetes.

01 APR 2019

Gennem en kvantitativ undersøgelse blandt mennesker med diabetes og en kvalitativ undersøgelse blandt sundhedsprofessionelle, undersøges det, hvilke eksisterende mærkningsordninger, støtteværktøjer og redskaber1 der er kendskab til, hvilke der anvendes i praksis, og hvilke ønsker der er til nye støtteværktøjer og redskaber. Der spørges også til forhold omkring indkøbssituationen og i hvilke situationer, det er svært at vælge sunde mad- og drikkevarer.

Svarene fra de to undersøgelser skal danne vidensgrundlag for udvikling af nye støtteværktøjer, redskaber og initiativer, der kan gøre det lettere at træffe sunde valg, når der lægges varer i indkøbskurven.