xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 1. oktober 2019.

PJECER OG BREVE 04 MAR 2019

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 1. oktober 2019.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer - For fagfolk

Patientpjece: Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i ydre kvindelige kønsorganer - Til brug i almen praksis