xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet - litteraturstudie

Rapporten beskriver, hvad der er af viden om byers indretning og sammenhængen med fysisk aktivitet.

VIDEN OG INSPIRATION 07 OKT 2019

Fysisk aktivitet er afgørende for folkesundheden. Det kan forebygge for tidlig død og en række sygdomme som fx hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Samtidig fremmer fysisk aktivitet vores mentale sundhed og følelsen af velvære.

Mulighederne for at være fysisk aktiv begrænser sig ikke kun til indendørs faciliteter som fx idrætscentre, svømmehaller eller fitnesscentre. Mulighederne findes også udendørs, hvor vores aktivitetsniveau i høj grad er bestemt af de omgivelser, vi færdes i.

Målet med denne publikation er at gøre det nemmere for beslutningstagere og embedsfolk i kommunerne at træffe kvalificerede beslutninger om indretning af det urbane miljø, så det indbyder alle borgerne – uanset alder og social baggrund – til at være fysisk aktive.

Publikation understøtter anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om fysisk aktivitet og samler op på den viden, der er om det urbane miljøs betydning for borgernes fysiske aktivitetsniveau. 

Publikationen indeholder en oversigt over såvel national som international forskning og har fokus på tre områder:

  • byers indretning og infrastruktur
  • parker og grønne områder
  • skoler

 

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet - litteraturstudie

 

English version:

How the urban environment impacts physical activity – a scoping review of the associations between urban planning and physical activity’ can be found here