xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Miljø og sundhed 2019

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

TIDSSKRIFTER 18 DEC 2019
 

Miljø og sundhed, nr. 3 2019 (december)

 • Nabostøj i etageejendomme
 • Partikler i lufthavne
 • Dieseludstødning i dieseltog
 • Gravides arbejdsmiljø og barnets vækst
 

Miljø og sundhed, nr. 2 2019 (oktober)

Forskning for forebyggelse - jubilæumsnummer

 • Fra min tid som formand - bidrag fra de tidligere formænd
 • Forebyggelse af forgiftning ved inhalation
 • DTU Fødevareinstituttet i front for at forebygge sygdomme
 • Human biomonitering i Danmark
 • Kemikalier i et globalt perspektiv
 • Luftforurening - forskning for forebyggelse
 • Odense Børnekohorte, betydningen af tidlige eksponeringer for fremtidigt helbred og sygdom?
 • Fra forskning i nanomaterialer til forebyggelse på arbejdspladser
 • Forebyggelse i relation til indeklimaet med særlig fokus på skimmelsvampe og PCB
 • Mod en bedre forståelse af smittevejene til Campylobacter-infektioner
 • Kontaktallergi kan forebygges

 

Miljø og sundhed, nr. 1 2019 (maj)

 • Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber og lungeinflammation
 • Sædkvalitet og udsættelse for kulstofpartikler i nanostørrelse
 • Direkte effekter af kemikalier på humane sædceller
 • Ni ”nye” hormonforstyrrende stoffer
 • Ph.d.-afhandling om parfumeallergi
 • Ph.d.-afhandling om kort kontakt med nikkel og nikkelallergi
 • Nyt nordisk netværk om mikroplast