xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Erfarings­opsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd

Implement gennemfører på vegne af Sundhedsstyrelsen denne erfaringsopsamling om ”gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd” som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021.

24 JAN 2019

Satspuljeaftalen omfatter initiativer til styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade samt afprøvning og evaluering af fremskudte regionale funktioner.

Baggrunden for at igangsætte erfaringsopsamlingen var, at der savnedes viden om gode metoder og indsatser til mennesker med selvskadende adfærd. Samtidig opleves antallet af personer med selvskadende adfærd at stige.

Formålet er således at afdække viden om indsatser og konkrete tilbud til denne målgruppe i og uden for psykiatrien.

Erfaringsopsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd

Se desuden

Evaluering af styrket indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (2022)

Om puljen

Læs om satspuljen Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse

Læs om satspuljen Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af vurderingsredskaber