xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danske LGBT-personers møde med almen praksis - udfordringer og muligheder

Rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

29 OKT 2019

Denne rapport er blevet til på foranledning af Sundhedsstyrelsen som en udløber af den tværministerielle ”Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer”, der rummer en række konkrete initiativer til fremme af trivsel og inklusion på arbejdsmarkedet, på uddannelsesområdet, i idrætslivet samt i omsorgs- og sundhedssektoren.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.