xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Rehabilitering af patienter med KOL

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 28 MAJ 2018

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er et globalt sundhedsproblem og en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. KOL-rehabilitering er en veldokumenteret og effektiv del af behandlingen af sygdommen og kan hjælpe den enkelte patient med KOL til øget funktionsevne og større livskvalitet i sin dagligdag.

At Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL skyldes, at arbejdsgruppen vurderede, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision. Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til rehabilitering af patienter med KOL.

Det helt grundlæggende princip i retningslinjen er fortsat, at patienter med KOL har gavn af at deltage i et rehabiliteringsprogram. Det gælder både patienter med svære KOL-symptomer og patienter med lettere grad af åndenød. Rehabilitering kan med fordel inkludere både patientuddannelse og inddrage de pårørende.

 

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

Retningslinje

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (pdf)

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser, fokuserede spørgsmål og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 1 ekskluderede studier (pdf)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 2 ekskluderede studier (pdf)

PICO 3 kombineret træning vs. udholdenhed (pdf)

PICO 3 kombineret træning vs. udholdenhed (RevMan5)

PICO 3 kombineret træning vs. udholdenhed ekskluderede studier (pdf)

PICO 3 styrke vs. udholdenhed (pdf)

PICO 3 styrke vs. udholdenhed (RevMan5)

PICO 3 styrke vs. udholdenhed ekskluderede studier (pdf)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 6 ekskluderede studier (pdf)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 7 ekskluderede studier (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts (2018)

Flowcharts (2014)