xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Demens og medicin

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger vedrørende demens og medicin.

ANBEFALINGER 08 NOV 2022

Som følge af den nationale demenshandlingsplan udarbejder Sundhedsstyrelsen tre nationale kliniske retningslinjer på demensområdet.

Personer med demens får flere lægemidler samtidig sammenlignet med personer uden demens. Behandling med medicin hos personer med demens kan være vanskelig, da de ikke altid kan udtrykke deres symptomer, såsom smerter. Derudover kan der være usikkerhed om, hvorfor en given behandling er opstartet, og om behandlingen bør fortsætte. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen er under opdatering i 2023

Sundhedsstyrelsen opdaterer anbefalingerne for demens og medicin

Retningslinje

National klinisk retningslinje for demens og medicin (pdf)

National klinisk retningslinje for demens og medicin (magicapp.org)

Om retningslinjen

Følgende områder indgår i retningslinjen: 

  • Personer med meget svær demens i behandling med demenslægemidler
  • Personer med demens i langvarig behandling (>3 måneder) med antipsykotika
  • Personer med demens med søvnforstyrrelser og/eller døgnrytmeforstyrrelser og behandling med melatonin 
  • Personer med demens med søvnforstyrrelser og/eller døgnrytmeforstyrrelser og behandling med mirtazapin eller mianserin 
  • Personer med demens uden kendt affektiv sygdom i behandling med antidepressiva (>6 måneder)
  • Personer med demens og behandling med urologiske spasmolytika med antikolinerg virkning
  • Personer med demens i behandling med paracetamol
  • Personer med demens i behandling med opioider
  • Behandlingsmålet for blodtryk hos personer med demens >80 år

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

February 12, 2019: This quick guide contains the key recommendations from the national clinical guideline on dementia and medication.

The guideline was prepared under the auspices of the Danish Health Authority.

The focus of the national clinical guideline is pharmacological treatment of persons with dementia.

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

Melatonin versus placebo (pdf)

Melatonin versus placebo (RevMan5)

Seponering af antipsykotisk medicin (pdf)

Seponering af antipsykotisk medicin (RevMan5)

Mirtazapin versus mianserin (pdf)

Mirtazapin versus mianserin (RevMan5)

Seponering af antidepressiva (pdf)

Seponering af antidepressiva (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Ændring d. 8. november 2022: følgende tekst er blevet fjernet fra baggrunden til anbefalingen om personer med demens i langvarig behandling (>3 måneder) med antipsykotika, da det blev misforstået som en anbefaling:
”Risperidon er det eneste 2. generationsantipsykotikum godkendt til behandling af personer med demens med indikationen kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos personer med moderat til svær Alzheimers demens, som ikke reagerer på nonfarmakologiske tiltag, og hvor der er risiko for, at patienten skader sig selv eller andre [49]. Haloperidol, et førstegenerationsantipsykotikum, er også godkendt til behandling af symptomer ved BPSD hos personer med demens med indikationsteksten vedvarende aggression og til behandling af psykotiske symptomer hos patienter med moderat til svær Alzheimers demens og vaskulær demens, når nonfarmakologisk behandling har slået fejl, og når der er risiko for, at patienten skader sig selv eller andre”.

 

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 4: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025