xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for lungekræft

Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt standardforløb for udredning, initial behandling og opfølgning af patienter med kræft eller begrundet mistanke om kræft med angivelse af ansvarsplacering og forløbstider.

PJECER OG BREVE 20 JUN 2018

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

Pakkeforløb for lungekræft forventes implementeret pr. 1. april 2019.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Pakkeforløb for lungekræft - for fagfolk

 

Indgang til pakkeforløb for lungekræft - til brug i almen praksis

 

Pakkeforløb for lungekræft - pjece for patienter og pårørende


 

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering. For fagfolk