xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Det overordnede formål med dette forløbsprogram er at beskrive den faglige indsats ved rehabilitering og palliation samt organiseringen af indsatsen i forbindelse med kræftsygdomme.

03 AUG 2018

Forløbsprogrammet skal derudover bidrage til at sikre kvaliteten og sammenhængen i den samlede indsats samt understøtte inddragelse af borgeren med kræft og dennes pårørende.

Forløbsprogrammet henvender sig til planlæggere og ledere på sygehuse, i praksissektoren og kommuner samt fagprofessionelle, der er involverede i konkrete forløb med rehabilitering og palliation af patienter og borgere med kræft.