xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne

De nationale kliniske retningslinjer for udredning af ADHD hos voksne fremhæver de grundlæggende elementer, som en standardudredning for ADHD hos voksne bør indeholde.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 02 FEB 2015

Ud over en fysisk lægeundersøgelse anbefales det blandt andet, at patienten udfylder et særligt spørgeskema, og at der foretages et grundigt interview med patienten og evt. en pårørende.

Den nye retningslinje har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger og indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale og uddannelsesmæssige område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for voksne med ADHD, men skal ses i sammenhæng med anbefalinger vedrørende f.eks. sociale og uddannelsesmæssige indsatser.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er genvurderet i 2017.

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne (pdf)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Høring

Høringsportal

Baggrundmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler - samlet (pdf)

PICO 3 (grd)

PICO 5 (grd)

PICO 6 (grd)

PICO 7 (grd)

Kvalitetsvurderinger

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 15 (pdf)

PICO 15 (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Søgeprotokol for sekundær litteratur