xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mental sundhed blandt unge Resultater fra Ungdomsprofilen 2014 - Statens Institut for Folkesundhed

Rapporten om unges mentale sundhed, giver et indblik i, hvilke unge, der trives og mistrives, samt hvilken social- og sundhedsmæssig adfærd, der knytter sig til deres trivsel.

23 OKT 2017

Rapportens data stammer fra Ungdomsprofilen 2014, hvor 70.000 unge fra gymnasierne – STX, HHX, HTX og HG – og 5.000 fra erhvervsuddannelserne blev spurgt ind til forskellige forhold vedrørende deres liv.