xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker

I udgivelsen præsenterer Sundhedsstyrelsen både redskaber til hverdagsobservationer og redskaber til kvalificering af hverdagsobservationerne.

19 DEC 2017

Derudover præsenteres to nye redskaber: UCLA 3 til opsporing af ensomhed og social isolation samt TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) til måling af vitale parametre.

Anbefalingerne er fortsat målrettet medarbejdere i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på plejecentrene.

I 2016 indgik den daværende regering en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om den nationale handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient. Her fremgår det, at Sundhedsstyrelsen skal samle op på kommunernes erfaringer med eksisterende redskaber til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring og komme med yderligere anbefalinger til god kommunal praksis på området.

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker

Udgivelsen er ikke en erstatning af, men en videreudvikling og uddybning af Sundhedsstyrelsens udgivelse fra 2013: Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring –  sammenfatning af anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har udvalgt de redskaber, der oftest anvendes til tidlig opsporing i kommunerne, og i udgivelsen præciseres arbejdsgange og kompetencer forbundet med brugen af redskaberne.