xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord

Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for henholdsvis ulykker, selvskade og selvmord i Danmark. Konsekvenserne er opgjort i forhold til køn og uddannelse.

28 FEB 2017

Sygdomsbyrden i Danmark – ulykker, selvskade og selvmord

Rapporten præsenterer beregninger af: Prævalens, dødsfald, tabte leveår, tab i middellevetid, indlæggelser, ambulante besøg, skadestue, alment praktiserende læge, langvarigt sygefravær, førtidspension, sundhedsøkonomi, produktionstab, sparede fremtidige omkostninger og forbrug.

128 sider. 

Afsnit

  1. Sammenfatning
  2. Baggrund
  3. Datakilder
  4. Metode
  5. Trafikulykker
  6. Faldulykker
  7. Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade

 

Serie

Rapporten er en del af serien 'Sygdomsbyrden i Danmark'

I 2015 og 2016 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. Som resultat af studiet blev der udgivet tre rapporter.

I marts 2023 udkom 'Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme' og 'Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer':

Sygdomsbyrden i Danmark