xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Som del af satspuljeaftalen 2012-2015 udmøntede Sundhedsstyrelsen 18 mio. kr. til ”Styrket indsats i svangreomsorgens for udsatte gravide”. Midlerne i satspuljen var målrettet udsatte gravide, så de i højere grad kan få gavn af svangreomsorgens tilbud og muligheder.

EVALUERINGER 30 MAR 2017

Som del af satspuljeaftalen 2012-2015 udmøntede Sundhedsstyrelsen 18 mio. kr. til ”Styrket indsats i svangreomsorgens for udsatte gravide”. Midlerne i satspuljen var målrettet udsatte gravide, så de i højere grad kan få gavn af svangreomsorgens tilbud og muligheder.

Formålet med puljen var at udvikle og afprøve nye samarbejdsformer og metoder til inddragelse af den gravide og hendes partner samt opkvalificere sundhedspersonale til at varetage denne opgave med større sammenhæng i opgaveløsningen. Formålet var således at udvikle og kvalificere samarbejdet mellem region, kommuner, almen praksis og evt. socialforvaltningen for i højere grad at kunne inddrage og fastholde de udsatte gravide i svangreomsorgens tilbud med henblik på at reducere ulighed i sundhed.

Målet var at reducere uligheden i sundhed for mor og barn gennem en målrettet tværsektoriel og tværfaglig indsats for udsatte gravide kvinder.

Puljens overordnede målgruppe omfattede såvel danske socialt udsatte kvinder som kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk. 

Evaluering af "Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide" - Slutevaluering (marts 2017)

Midtvejsevaluering (marts 2015)