xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af rusmiddelskader hos fostre

Information til læger, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle om graviditet, alkohol og andre rusmidler.

19 DEC 2017

40 % af alle de gravide kvinder har haft en eller flere episoder med et forbrug af alkohol på fem genstande eller mere ved samme lejlighed – de fleste før erkendt graviditet. 

For at styrke forebyggelsen af medfødte skader hos fostre som følge af alkohol og andre rusmidler har Sundhedsstyrelsen udarbejdet følgende materiale til brug for læger, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle i almen praksis og inden for det gynækologisk obstetriske speciale:

Hensigten med materialet er at understøtte indsatsen, så:

  • alle kvinder, der ønsker at opnå graviditet, får information om de fosterskadende effekter af alkohol og andre rusmidler
  • informere gravide om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og råde dem til af afholde sig fra alkohol og andre rusmidler
  • identificere gravide med et forbrug af rusmidler, samt afdække og vurdere et behov for støtte og/eller behandling 

Læs mere om evidensgrundlaget mm. for materialet

Litteratur, der danner vidensgrundlaget for materialet:

Litteratur, der danner vidensgrundlaget for folderen "Forebyggelse af rusmiddelskader hos fostre" med tilhørende "Spørgeguide/Intervention"

Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policy approaches. World Health Organization. Regional Office of Europe, 2012

Alcohol and pregnancy. Preventing and managing fetal alcohol spectrum disorders. British Medical Association, June 2007 (updated February 2016).

Lov om ændring af sundhedsloven. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. Lov nr. 655 af 08.06.16

Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy. Rapid review and case studies form Member States. World Health Organization. Regional Office for Europe, 2016

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten. Københavns Universitet for Sundhedsstyrelsen, marts 2015

Nybo Andersen A-M, Andersen P K, Olsen J et al. Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death. Int. J. Epidemiology 2012;1 – 9.

”En norsk undersøgelse fra 2013 har vist, at ca. en tredjedel af de gravide går med bekymring for, om de kan have skadet deres foster, fordi de drak alkohol i graviditeten, før de vidste, at de var gravide.” IPSOS MMI for Helsedirektoratet, Norge (Personlig meddelelse).

Alkoholforbrug blandt gravide og kvinder i den fertile alder i Danmark. Københavns Universitet for Sundhedsstyrelsen, marts 2015

Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy. World Health Organization, 2014. 

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service efter § 153 i serviceloven

Kesmodel US, Kesmodel PS, Iversen LL.  Manglende konsensus blandt praktiserende læger om at følge Sundhedsstyrelsens råd om fuldstændig alkoholafholdenhed under graviditet. Ugeskr Læger 2011;173/46.

Evaluering af etableringen af familieambulatorierne. Slutevaluering. COWI for Sundhedsstyrelsen, 2015

Alkohol og graviditet – guideline. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), 2016

Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet. Nasjonalt folkehelseinstitutt på oppdrag fra Helsedirektoratet, 2015