xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det danske sundhedsvæsen

Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, når man bliver syg. Du kan også læse om de forebyggende undersøgelser, som du og din familie kan gøre brug af.

BORGER, PJECER OG BREVE 11 JAN 2017

Pjecen indeholder både teksten på engelsk og dansk.

 

 

Det Danske Sundhedsvæsen - engelsk/dansk - The Danish healthcare systemUdgiver

Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse

3. udgave, 2016

 

Versioner

15. marts 2022:

På side 2 fremgår følgende:" I Danmark har alle, der akut bliver alvorligt syge, ret til gratis behandling på et sygehus. Det gælder også gæster fra andre lande. "Dette er korrigeret til: "En person, der har bopæl i Danmark har ret til gratis sygehusbehandling. En person, der opholder sig i Danmark midlertidigt, det vil sige uden at have bopæl i Danmark, kan modtage akut og fortsat sygehusbehandling, men der opkræves som udgangspunkt betaling for disse ydelser med mindre personen har godkendt dokumentation for retten til vederlagsfri sygehusbehandling. Regionen kan yde akut og fortsat sygehusbehandling vederlagsfrit, når regionen undtagelsesvis under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt."