xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020

I satspuljeaftalen 2017-20 er der afsat midler til, at der etableres et nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg som led i at reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser.

08 SEP 2017

Målet for initiativet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg. Partnerskabets formål er at bidrage til at sikre et velfungerende samarbejde mellem relevante aktører og yde rådgivning på henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020