xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye IRF-præparatanmeldelser

Rationel farmakoterapi nr. 8, 2016

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Af Marlene Øhrberg Krag, IRF

Acarizax til husstøvmideallergi

Acarizax tilhører gruppen af allergi-immunterapi, hvis formål er at modificere den immunologiske reaktion på allergener ved gentagen eksponering.

Acarizax består af et standardiseret allergenekstrakt fra husstøvmiderne Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae og forefindes som smeltetablet, der placeres under tungen, som det kendes fra Grazax. Den orale formulering foregår, fraset første dosis, i patientens hjem, og dermed mindskes antallet af lægebesøg og gener ved subkutan injektion.

Det er IRF’s samlede vurdering, at Acarizax kan være en relevant tillægsbehandling ved husstøvmideforårsaget allergisk rhinitis og allergisk astma hos voksne, når symptomatisk behandling ikke er tilstrækkelig. Immunterapi er en langvarig behandling, som kræver høj patientmotivation, og efter endt behandling vil symptomatisk behandling sandsynligvis fortsat være påkrævet. Der findes ingen komparative studier mod immunterapi som injektionsbehandling, men indirekte statistiske analyser indikerer, at effekten er sammenlignelig. Acarizax har den fordel, at hjemmebehandling er mulig fraset første dosis, som gives under lægeovervågning. Der er typisk forbigående bivirkninger i form af let allergisk besvær op til de første tre måneder af behandlingen.

Acarizax skal tages dagligt i tre år, og prisen for den samlede behandling er ca. 32.000 kr. Der er i dag generelt klausuleret tilskud til behandlingen, hvis maksimal symptomlindrende behandling ikke er sufficient.

Læs hele anmeldelsen her.

Entresto (sacubitril, valsartan) til hjertesvigt

Entresto er det første lægemiddel i gruppen af kombinerede angiotensin-II-antagonist-neprilysin-hæmmere (ARNI) indeholdende valsartan og sacubitril. Det anvendes til behandling af hjertesvigt som alternativ til angiotensin converting enzyme (ACE)-hæmmere/angiotensin-II-antagonister (ARB). Stoffet har vist overbevisende effekt på både overlevelse og genindlæggelse hos patienter med hjertesvigt, som er symptomatiske trods ACE-hæmmer/ARB-behandling i maksimal dosis. Behandlingen bør primært opstartes af kardiologer med erfaring i behandling af hjertesvigtspatienter.

Bivirkningsprofilen ligner bivirkningsprofilen ved den eksisterende behandling med ACE-hæmmere/ARB, dog med en større hyppighed af sym-ptomatisk hypotension. Man bør derfor være opmærksom på påvirkning af nyrefunktion, hyperkaliæmi og sym-ptomatisk hypotension specielt hos de ældre patienter, ligesom samtidig behandling med NSAID bør undgås. Ved forekomst af disse bivirkninger anbefales justering af samtidigt administrerede lægemidler, midlertidig nedtitrering eller pausering af Entresto.

Det er IRF’s samlede vurdering, at man hos patienter med hjertesvigt, som er symptomatiske trods ACE-hæmmer/ARB-behandling i maksimal dosis, kan overveje skift til Entresto, mens der for nuværende ikke er tilstrækkelig evidens for at anbefale behandlingen til patienter, der ikke kan optitreres til maksimal behandling med ACE-hæmmer/ARB, eller som førstevalgsbehandling til patienter med nydiagnostiseret hjertesvigt.

Behandlingsprisen for Entresto er knap 50 kr./dag, og der kan aktuelt søges om enkelttilskud af lægen, der opstarter behandlingen.

Læs hele anmeldelsen her og læs andre præparatanmeldelser på www.irf.dk

Opdateret 03 OKT 2016