xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 12 FEB 2016

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) giver anbefalinger om medicinsk og psykoterapeutisk behandling. 

Anbefalingerne er bl.a., at manualiseret familibaseret kognitiv adfærdsterapi kan overvejes til behandling af børn og unge med OCD, samt at kognitiv adfærdsterapi i gruppe kan overvejes til voksne med OCD, mens det er god praksis at være tilbageholdende med at tilbyde gruppebehandling til børn og unge med OCD.

Retningslinjen anbefaler ikke, at selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) anvendes som tillæg til behandling med kognitiv adfærdsterapi som førstevalgsbehandling til børn og unge med moderat til svær OCD. Til voksne bør SSRI som tillæg til behandling med kognitiv adfærdsterapi kun anvendes som førstevalg efter nøje overvejelse.

Retningslinjen forholder sig yderligere til kognitiv adfærdsterapi til behandling af mild OCD, tredjebølge kognitiv terapi, tillægsbehandling med atypisk antipsykotikum, seponering af antidepressiv og varighed af kognitiv adfærdsterapibehandling.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts