xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandling af Binge Eating Disorders - sammenfatning af resultater fra to satspuljeprojekter

Rapporten indeholder erfaringsopsamling fra to projekter om spiseforstyrrelser

EVALUERINGER 26 OKT 2016

I satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat 830 mio. kr. til opprioritering af psykiatrien, heraf 20 mio. kr. til en pulje vedrørende behandling af personer med spiseforstyrrelser med fokus på at indhente erfaringer om Binge Eating Disorder (BED).

Der blev efter en ansøgningsproces tildelt midler til to projekter med henblik på indhentning af erfaringer i en dansk kontekst om behandling af BED, i form af et projekt på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og et projekt i regi af Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).

Formålet med projekterne var, at: 

  • afklare diagnose og patientgruppe, herunder forekomst, karakteristika, indikationer og sammenhæng til andre patientgrupper
  • afklare behandlingsmuligheder, herunder metoder, effekt, evidens
  • udvikle gode og relevante behandlingstilbud til personer med BED 

Rapporten Behandling af Binge Eating Disorder (BED) - sammenfatning af resultater fra to satspuljeprojekter (oktober, 2016)