xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Fagligt oplæg til en national handlingsplan

12 APR 2016

Dette faglige oplæg ’Styrket indsats for den ældre medicinske patient’ indeholder anbefalinger, der vil forbedre indsatsen for ældre medicinske patienter.

Det faglige oplæg vil bidrage til at:

  • skabe sammenhæng i patientforløb på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse
  • reducere antallet af (gen)indlæggelser 
  • understøtte øget patient og pårørendeinddragelse  
  • understøtte ensartet og høj kvalitet på tværs af landet.