xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

28 OKT 2016

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele - For fagfolk

 

Oversigt over indgang til pakkeforløb for sarkomer - Til brug af almen praksis


Opfølgningsprogram for sarkomer - For fagfolk


Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering - For fagfolk