xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

28 OKT 2016

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita - til fagfolk

 

Indgang til pakkeforløb Kræft i øjne og orbita – børn med retinoblastom - til brug i almen praksis


Indgang til pakkeforløb Kræft i orbita - til brug i almen praksis


Indgang til pakkeforløb Kræft i øjne og orbita – modermærkekræft i uvea - til brug i almen praksis

Opfølgningsprogram for kræft i øjne - til fagfolk


Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering - For fagfolk