xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for kræft hos børn

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

28 OKT 2016

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Pakkeforløb for kræft hos børn - Til fagfolk

 

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft hos børn - kræft i hjernen og rygmarven - Til brug i almen praksis


Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft hos børn - kræft i thorax, abdomen, knogle og bløddele - Til brug i almen praksis


Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft hos børn - leukæmi - Til brug i almen praksis


Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft hos børn - lymfekræft på halsen - Til brug i almen praksis


Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i øjne og orbita - børn med retinoblastom - Til brug i almen praksis

Opfølgningsprogram for kræft hos børn - Til fagfolk


Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering - Til fagfolk