xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk syndrom

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

28 OKT 2016

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Sundhedsstyrelsen har september 2016 foretaget en strukturel opdatering af alle pakkeforløb. Opfølgningsprogrammerne erstatter afsnittet ’efterforløbet’ i kræftpakkerne. ’Efterforløbet’ er derfor fjernet i flowdiagrammer og som kapitel i de enkelte pakkeforløb. Der er ikke foretaget faglige ændringer i pakkeforløbene.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Indgang til pakkeforløb for akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk syndrom - til brug i almen praksis

Pakkeforløb for akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk syndrom - for fagfolk

 

Opfølgningsprogram for akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk syndrom - for fagfolk

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering - For fagfolk