xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af satspulje­projektet: Lær at tackle angst og depression

Som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2011–2014 afsatte Regeringen og satspuljepartierne midler til at udvikle og evaluere et kursus til borgere omhandlende håndtering af symptomer på angst og depression.

EVALUERINGER 23 JUN 2016

Kurset 'Lær at tackle angst og depression' er en patientuddannelse, som har til formål at lære den enkelte borger selv at kunne håndtere symptomer på angst og depression i dagligdagen.

'Lær at tackle'-modellen er udviklet på Stanford Universitet, USA, og har udmøntet sig i en række patientuddannelser. 'Lær at tackle angst og depression' er udviklet på baggrund af
Stanford modellen og herefter afprøvet på danske borgere samt forankret i de danske kommuner. Arbejdet er gennemført af Komitéen for Sundhedsoplysning. 

Kurset 'Lær at tackle angst og depression' blev gennemført af EPOS, Århus Universitetshospital & Aarhus Universitet.

Randomiseret kontrolleret undersøgelse 

Denne rapport omhandler evalueringen af kurset 'Lær at tackle angst og depression'.

Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. En randomiseret kontrolleret undersøgelse

 

 

Kvalitativ undersøgelse

Denne rapport omhandler den kvalitative evaluering af kurset 'Lær at tackle angst og depression'.

Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. Delrapport: En kvalitativ undersøgelse


Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. Delrapport: En kvalitativ undersøgelse
Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression. Delrapport: En kvalitativ undersøgelse