xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 11 NOV 2014

Den nationale kliniske retningslinje omhandler udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes. De evidensbaserede anbefalinger i retningslinjen berører bl.a. struktureringen af rehabiliteringsindsatser, diætbehandlingsforløb, tilbud om træningsforløb, herunder træning af patienter med komplikationer til diabetes og brug af supplerende telemedicinske indsatser i rehabiliteringen.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes. Retningslinjen omfatter udvalgte indsatser og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (pdf)

National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 7 og 8 (pdf)

PICO 7 og 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Søgeprotokol for sekundær litteratur