xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Miljø og sundhed 2015

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

TIDSSKRIFTER 31 DEC 2015

Miljø og sundhed, nr. 3 2015 (december)

 • status for forskning i nanosikkerhed
 • ny screeningsmetode for brystkræftfremkaldende kemikalier
 • om Filaggrin og hudens reaktion på irritanter
 • abstracts fra temadag om miljø og reproduktion 

 

Miljø og sundhed, nr. 2 2015 (september)

 • polybromerede diphenyl ethere (PBDE)
 • nanopartikler i arbejdsmiljøet
 • sociale forhold og aldring
 • lungeeksponering for forskellige typer af kulstofnanorør
 • abstracts fra årsmødet om arktisk miljø og sundhed den 28. maj 

 

Miljø og sundhed, supplement nr. 1, juni 2015, Hvordan forudsiger vi kemikaliers toksicitet hos mennesker? Temanummer

 • Hvordan ser fremtidens risikovurdering af kemikalier ud?
 • Miljøbetingede udsættelser i Danmark
 • Risikovurdering af kosmetiske produkter – hvor er der behov for ny viden?
 • Adverse Outcome Pathway (AOP) – et værktøj til beskyttelse af menneskers helbred
 • Føtal eksponering målt ved human placentaperfusion
 • Brug af alternative metoder til regulering af kemikalier – muligheder og begrænsninger 

 

Miljø og sundhed, nr. 1 2015 (april)

 • Udbrud med listeria sommeren 2014
 • Eksponering for brænderøg i vikingetiden
 • Phthalatmetabolitter i urin og plasma hos forskolebørn
 • Klassifikation af forskellige fibre som karcinogener
 • Vores liv med indeklima
 • Eksponeringskortlægning ved arbejdsbetinget kontakteksem
 • Five years in Southern Europe
 • Abstracts fra temadagen den 15. april