xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggelse af tuberkulose

Formålet med vejledningen er at forebygge tuberkulosesmitte og nedbringe forekomsten af tuberkulose i Danmark til det lavest mulige niveau.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 24 AUG 2015

Princippet i tuberkulosekontrol er:

  • hurtig identifikation og behandling af nye tilfælde af tuberkulose
  • at afgrænse tuberkulosekontakter med henblik på opfølgning, herunder evt. at tilbyde forebyggende behandling til smittede kontakter
  • at finde tuberkulosesmittekilden med henblik på at tilbyde behandling
  • at foretage aktiv opsporing af tuberkulose blandt udvalgte risikogrupper

Vejledningen er en revision af ”Vejledning om forholdsregler ved optræden af tuberkulose af 28. november 1996” og erstatter dermed denne.