xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme

Hvilke sygdomme dør danskerne af? Hvilke sygdomme sender flest på førtidspension? Og hvilke sygdomme bruger vi flest penge på at behandle?

08 SEP 2015

Hvilke sygdomme dør danskerne af? Hvilke sygdomme sender flest på førtidspension? Og hvilke sygdomme bruger vi flest penge på at behandle?

I rapporten er en lang række sygdomsbyrdemål i form af forekomst, dødsfald, tabte leveår, indlæggelser, ambulante hospitalsbesøg, skadestuebesøg, besøg i primærsektoren, førtidspensioner, sygedage, sundhedsøkonomi og produktionstab belyst for 21 udvalgte sygdomme.

Endvidere belyses den sociale ulighed i sygdomsbyrdemålene ved at se på forskelle mellem uddannelsesgrupper.

383 sider.

Sygdomsbyrden i Danmark 2015 - sygdomme (pdf)

(opdateret 29. september 2015)  

Afsnit

 1. Sammenfatning
 2. Baggrund
 3. Datakilder
 4. Metode
 5. Lungekræft
 6. Tyk- og endetarmskræft
 7. Brystkræft
 8. Prostatakræft
 9. Diabetes
 10. Misbrug
 11. Depression
 12. Alzheimers og anden demenssygdom
 13. Angst
 14. Skizofreni
 15. Migræne
 16. Iskæmisk hjertesygdom
 17. Apopleksi
 18. KOL
 19. Nedre luftvejsinfektioner
 20. Astma
 21. Kronisk leversygdom
 22. Lænderygsmerter
 23. Nakkesmerter
 24. Artrose
 25. Osteoporose
 26. DALYs

Serie

Rapporten er en del af serien 'Sygdomsbyrden i Danmark'

I 2015 og 2016 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. Som resultat af studiet blev der udgivet tre rapporter.

I marts 2023 udkom 'Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme' og 'Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer':

Sygdomsbyrden i Danmark

Se desuden

Parkinson, Sygdomsbyrden, 2016

Rapporten belyser betydningen af Parkinsons sygdom for befolkningens sundhed og sygelighed ved en række sygdomsbyrdemål for helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Metoden er den samme som i rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme”, udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, i 2015.

Udarbejdet for Parkinsonforeningen