xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende.

ANBEFALINGER 01 JUL 2015

Cirka 55.000 danskere har epilepsi. En fjerdedel af disse er børn og unge under 18 år. Epilepsi kan påvirke barnets eller den unges kognitive og sociale udvikling. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger for, hvordan udredningen af epilepsi bør foregå, så man sikrer en korrekt og hurtig diagnostik. Retningslinjen indeholder også anbefalinger for behandlingen af akutte og vedvarende anfald samt den ikke-medicinske behandling til børn og unge, som ikke responderer på antiepileptisk medicin.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (pdf)

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser

Midazolam versus Diazepam (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur