xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse på ældreområdet - håndbog til kommunerne

Målet med den forebyggende indsats på ældreområdet er, at ældre mennesker kan bevare deres funktionsevne og leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

20 OKT 2015

Målet med den forebyggende indsats på ældreområdet er, at ældre mennesker kan bevare deres funktionsevne og leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Der er stadig et stort potentiale i forebyggende indsatser for ældre borgere. Håndbogen om forebyggelse på ældreområdet skal understøtte kommunernes forebyggende arbejde så ældre borgere kan bevare og fremme deres fysiske, psykiske og sociale sundhed, funktionsevne og livskvalitet længst muligt. 

Håndbogen sætter særligt fokus på 6 temaer: ”fald”, ”fysisk aktivitet”, ”ernæring”, ”alkohol”, ”ensomhed og social isolation” og ”selvmordsadfærd”.

Håndbogen er lavet i elektronisk form og ikke som trykt bog: 

Forebyggelse på ældreområdet - Håndbog til kommunerne

Forebyggelse på ældreområdet - Håndbog til kommunerne (printvenlig version)

Målgruppen for håndbogens indsatser

Målgruppen for de forebyggende indsatser i håndbogen er personer: 

  • over 65 år
  • som i høj grad klarer sig selv i hverdagen, dvs. ikke modtager hjælp eller kun i begrænset omfang får hjælp og støtte efter serviceloven,
  • som samtidig er i risiko for (yderligere) nedsættelse af funktionsevnen, og hvor denne risiko kan mindskes via en tidlig forebyggende indsats.

Hvem er håndbogen skrevet til?

Håndbogen henvender sig primært til kommunale ledere og konsulenter, der planlægger og koordinerer forebyggende initiativer på ældreområdet samt kommunale medarbejdere i kontakt med ældre borgere.